Služby

  • Prodej a pronájem nemovitostí v ČR, zejména v Jihomoravském kraji
  • Poradenství a právní servis
  • Vedení účetnictví
  • Zajištění financování
  • Správa a údržba nemovitostí
  • Aukce

Naše služby v oblasti nemovitostí:

zpracování nabízené nemovitosti – homestaging, nafocení, nákres půdorysu a zpracování nabídky, inzerce na realitních portálech, vlastních webových stránkách, v tištěných médiích, evidence nabídky v databázi včetně jejího poskytnutí ke spolupráci dalším vybraným realitním kancelářím, jednání se zájemci o nemovitost, prohlídky se zájemci o nemovitost, ověření podpisů a dokladů (např. nabývacích titulů), správní poplatky za listiny (např. výpis z katastru nemovitostí, katastrální mapy), správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, právní servis u JUDr. Zuzany Gerykové (kupní nebo nájemní smlouva, smlouva o budoucí smlouvě, advokátní úschova kupní ceny), předání nemovitosti a přepis energií.

Ceník služeb REAL OFFICE s.r.o. platný od 1.1.2014:

Provize za zprostředkování prodeje: ve výši 3-6% z dosažené kupní ceny.

Provize za zprostředkování pronájmu: ve výši 1 měsíčního nájemného.

Výše provize je specifikována dle charakteru obchodního případu. Provizi zpravidla hradí osoba poptávající službu.

V některých případech lze pro stanovení ceny za služby využívat hodinovou sazbu, např. jednání s úřady (katastrální úřad, banky, pojišťovny, finanční úřady apod.). Hodinová sazba je stanovena ve výši 1.000,- Kč (lze účtovat i po započatých čtvrthodinách). K hodinové sazbě jsou připočítávány náklady spojené s poskytnutím nebo obstaráním služby, např. poplatky za povolení vkladu do katastru nemovitostí, poplatky za ověření listin a podpisů, náklady na obstarání dokladů nebo listin, náklady na právní nebo notářské služby, náklady na cestovné a jiné související výdaje doložené daňovými doklady.

Ochrana spotřebitele

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má spotřebitel, v případě svého uplatněného nároku souvisejícího se smlouvou o poskytnutí služby (zejm. zprostředkovatelská smlouva) možnost obrátit se s tímto svým nárokem na orgán pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, pokud vznesenému nároku ze strany spotřebitele jakožto dodavatel služby zcela nevyhovíme my sami a ani nedospějeme k jinému smírnému řešení. Příslušným orgánem k mimosoudnímu řešení sporu je Česká obchodní inspekce. Bližší informace lze také nalézt na internetových stránkách http://www.coi.cz/ pod záložkou „PRO SPOTŘEBITELE“.

© 2017 REAL OFFICE s.r.o. - všechna práva vyhrazena.