Právní servis

Zajišťujeme kompletní právní servis spojený s veškerými transakcemi s nemovitostmi.

Jedná se zejména o:

- zprostředkovatelskou smlouvu

- nájemní či podnájemní smlouvu

- smlouvu o smlouvě budoucí

- kupní smlouvu vč. návrhu na vklad nemovitosti na katastrální úřad

- advokátní úschovu peněz

- dohodu o převodu členských práv a povinností

- zástavní smlouvu

- výmazy zástav, věcných břemen či exekucí

- znalecké posudky pro dědické řízení, dále za účelem podání daně z nabytí nemovitých věcí

- předání nemovitosti spojené s předávacím protokolem a s přepisy energií

Právní servis zajišťuje: JUDr. Zuzana Geryková

© 2017 REAL OFFICE s.r.o. - všechna práva vyhrazena.